?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry


Тема для разговора

.בין תלות לעצמאות - מהו עמק השווה
.מהי הדרך מילד תלוי הורים למבוגר עצמאי

מהי מידת הנתינה הראויה? מהו שיעור האהבה הנדרש? מהם גבולות קבלת האחר אם  אחר הוא ילד שלכם?
למה שגור של קנגרו ינטוש את כיס אמו כאשר חם ונוח לו שם?
האם וכיצד נכון להציב גבולות לילד מתבגר?
מתי בוחרים עבור הילד ומתי הילד יבחר צעדים ודרך לעצמו?
האם ילדכם יכול לממש את ציפיותיכם וכיצד?
שאלות אלה ודומות להן נשאל את עצמנו במעגל זה וננסה ביחד לחפש
להן תשובות
.

Profile

берет
yana_zinigrad
Яна Зиниград

Tags

Designed by attaka_fairy
Powered by LiveJournal.com